BIČIŲ ŠEIMŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI
1 pav. Bičių žiemojimo kamuolys: M - maistas; B - bitės su motinėle centre; K - tušti korių narveliai; L - laka
2 pav. Bičių lizdas prieš ruošimą žiemai (A) ir paruošus bei sumaitinus sirupą
3 pav. Bičių šeima, paruošta žiemojimui

Prof. Justinas Straigis

Profesorius J.Kriščiūnas (1933) rašė: "Bitininko pasiruošimas kitiems, naujiems, metams prasideda meduniui baigiantis.  Šitą laiką laikysime bitininko nau metų pradžia".  Vadinasi, ateinančio sezono rūpesčiai prasideda rugpjūčio mėnesį.
Bit
ės žiemos gerai, jei bus stiprios šeimos, jaunos motinėlės, pakankamas kokybiško maisto kiekis, sveikos bitės, erkėtumas iki 5%, vėdinami lizdai, lakos apsaugotos nuo tiesioginių vėjų, ramu.
Bičių šeimos stiprumas ateinantį sezoną labai prikiauso nuo maisto paruoširno rudenį.  Patyrę bitininkai žiemai kiekvieną šeimą palieka su 5-8 kg natūralaus medaus ir po 8-12 kg cukrinio maisto atsarga.  Lizduose paliekama tiek korių, kiek jų bitės tirštai aptupia (7-8 standartiniai lizdo rėmai). Kiekviename paliktame koryje turi būti ne mažiau kaip 2,0-2,5 kg dengto maisto.  Būtina kiekvienos šeimos lizde ne mažesnė kaip pilnas korys duonelės atsarga.  Baltyminis maistas svarbus varoatozinėmis sąlygomis.  Duonelė dažniausiai paliekama kraštiniuose koriuose, nors galima nedidelį kiekį (pavienėmis grupelėmis) ir per visus korius.  viso maisto avilyje paliekama 14-16 kg, o vienas tinkamo maisto ir su duonele korys gali būti laikomas vėsiame sausame kambaryje atiduoti pavasariui. Ši atsarga labai reikalinga, kai bites numatoma naudoti šiltnamyje.
Aviliuose lizdai
žiemai sukomplektuotini pagal 1 ir 2 pavelkslo schemą.
Pavyzd
žiui, dvi įsigytos šeimos rugpjūčio sulaukė, turėdamos 6-8 korius.  Avilio lizdo apžiūra (2 pav., A) parodė, kad aštuoniuose koriuose maistas paskirstytas taip: dengiamuosiuose (D) koriuose po 3 kg (iš viso 6 kg); 1 = 3 kg; 2 = 2 kg; 3 = 1,5 kg, 4 = 2 kg; 5 = 2,2 kg ir 6 = 2,5 kg. viso - 19,2 kg maisto.  Bitės tirštai aptupia 6 tarpkorius, todėl pakanka palikti 7 korius.
K
ą daryti, palikti ar ką nors galima išimti?
Pirmiausia reikia atkreipti d
ėmesį į dengiamuosius korius.  Tikslinga išimti tą dengiamąjį korį, kuris neturi duonelės.  Lizde liks 16,2 kg maisto. 2-4 koriai su dengtais perais lizde paliktini.  Galima 5 ir 6 korių medų (4,7 kg) keisti cukraus sirupu (jeigu turima cukraus). šių korių rnedus išsukamas ir jie grąžinami į avilį (atsarginių pasiūtų ir tinkamų korių stokojama).  Jeigu turima gerų atsarginių, dedami jie.  Vi 5-6 korių dedama maitintuvė ir per vieną du kartus sumaitintinas cukraus sirupas.  Jį bitės supils į tuščius korius ir vaizdas bus kaip 2 B paveiksle.
Cukraus
sirupą rudeniniam matinimui geriausia ruošti iš 3 dalių cukraus, ištirpinto dviejose dalyse minkšto  vandens (60% koncentracijos).  Dažniausiai vartojamų sirupų ruošimas pateiktas lentelėje.  Jis sumaitinamas didesniais kiekiais (po 3-6 l) nakčiai.  Rudenį pavojingas bičių vagiliavimas.  Dėl to susiaurinamos lakos.
Taigi, vien 2-3 rėmų išėmimas ir pakeitimas cukraus sirupu, paliekant optimalią maisto normą lizde, viena šeima gali duoti 7-8 kg medaus.  Toks kiekis pakankamas metams trijų -  keturių žmonių šeimai.
 Tinkamiausias lizdų tyarkymo ir bičių maitinimo kalendorinis laikas yra rugpjūčio antroji pusė.  Pageidautina darbus baigti iki rugsėjo 15,d., kai baigiami dengti perai.  Jiems pasibaigus, bites reikia apdoroti nuo erkių
.
Prieš apdorojimą lizdai pakartotinai peržiūrimi, nustatomas erkėtumo laipsnis..  Nustačius, kad maisto trūksta, reikia papildomai maitinti cukraus sirupu.  Dabar duodamas minimalus cukraus kiekis - iki 2 kg.
Kaip teisingai įvertinti paliekamo maisto kiekį?  Pradedančiajam patartina naudoti spyruoklines svarstykles, kuriomis pasveriamas pakabintas korys. Pats lizdo rėmas su šviesiu koriu sveria apie 400 g, o su tamsiu ir turintis truputį duonelės - apie 800 g. Pilnas ir uždengtas abiejose pusėse   korys turi 3,8 kg maisto (medaus) . Geriau visada vertinti truputį mažau negu daugiau, kad neapsiriktume, nes paliktas didesnis kiekis nepakenks. 
   Kai pradeda pastoviai
šalti, nuimamos maitintuvės ir lizdai papildomai  apšiltinami (3 pav.). Per daug anksti apšiltinti neverta, nes jaučiaios šilumą bitės judresnės, greičiau išsenka.  Lietuvoje geriausias laikas gruodžio pradžia. Lizdo viui tinkamiausi avižinių pelų maišai. Šonams apšiltinti siūloma pasigaminti ilgamžes šiaudines pynes.  Joms tinka ruginiai, kvietiniai ar avižiniai šiaudai. Pynės lengvos ir pakankamai šiltos. Joms gaminti reikalingas paprastas stovelis - laikiklis. Jį sudaro pagrindas, 5 poros apie 40 cm aukščio ramstelių ir spaudliamosios sijelė. Kiekvieno je ramstelių poroje 35 cm aukštyje išgrežiamos skylutės pynės viršui fiksuoti.  Darant pynes,  ramstelių tarpus patiesiami keturi storesnio špagato galai (apie 1 m ilgio), kurie   taps  vertikallais  šiaudų   laikikliais. Šiaudų saujelės į ramstelių tarpus dedamos  taip, kad  vienq kartą drūtgaliai būtų dešinėje, kitą      - kairėje. Pridėjus šiaudų iki ramsčių viršaus, dedama spaudliamoji sijelė, ant kurios užveraiami špagatai ir jie veržiami. Jeigu pynė susispaudžia iki 30 cm aukščio, o šiaudų mažai, pridedama. Po to per ramstelių viršutines skylutes (sijelės apačioje) sukišami vielos flksatoriai, sijelė nuimama, keturi vertikalių špagatų galai viršuje sumezgami. Du viduriniai tarpusavyje sujungiami kilpa, reikalinga pynėms iškelti. Apjuosta  pynė ties vertikaliais špagatais papildomai susiuvama, kad išlaikytų plokstumą. Pagaliau pro galinius ramstelius dalgiu (išgaląstu) šiaudų galai lygiai nupjaunami, ir pynė išimama. Galima ir kitaip apšiltinti. Dabartiniu metu naudojamos vatinės pagalvės, įvairios kitos termoizoliacinės medžiagos. Svarbu, kad būtų švaru, tvarkinga, kad lizdas galėtų šiek tiek vėdintis.

Iš 1 kg cukraus Maisto, l, kai santykis
1 : 1 3 : 2
vandens sirupo vandens sirupo
0,5 +0,5 =0.82 +0.33 =0.66
1 +1 =1.65 +0.67 =1.32
2 +2 =3.30 +1.33 =2.64
3 +3 =4.95 +2.00 =3.96
4 +4 =6.60 +2.67 =5.28
5 +5 =8.25 +3.34 =6.60
Sirupo litrui vandens cukraus vandens cukraus
0.5 =0.30 +0.30 =0.26 +0.38
1 =0.61 +0.61 =0.51 +0.76
2 =1.21 +1.20 =1.01 +1.51
3 =1.82 +1.82 =1.52 +2.27
4 =2.42 +2.42 =2.02 +3.03
5 =3.03 +3.03 =2.53 +3.79

Pastabos.
 1. Iš 8 kg cukraus, ruošiant santykiu 1:1 gaunama 13,20 l sirupo (8,25+4,95)
 2.Norint pagaminti 6 l sirupo, ruošiant santykiu 3: 2, reikis 4,55 kg cukraus< (3,79 + 0,76).

Pamąstymai apie žiemojimą

Bičių žiemojimas – gana savotiškas ir atsakingas jų gyvenimo laikotarpis. Nikolaj Michajlovič Kulagin puikiai žinojo savo tėvynės ir užsienio literatūrą šiuo sudėtingu klausimu, buvo gerai pažįstamas su bitininkų praktika, pats darė bandymus akademijos bityne. Pagal jo duomenis, žiemą žūva 10-25 procentų visų šeimų. Be to, blogas žiemojimas silpnina jų jėgas.
Likę gyvos šeimos, netekę didelio bičių skaičiaus ir beveik išeikvoję savo gyvybinius išteklius, tampa nesugebančiomis toliau augti ir rinkti medų.
Blogas bičių žiemojimas – štai pagrindinė bitynų nepelningumo priežastis.
Žiema iš pamatų pertvarko šių visuomeninių vabzdžių gyvenimą, pakeičia (medžiagų) apykaitos mechanizmus jų organizme – ilgo žiemos laikotarpio metu jos neišskrenda iš lizdo, nebesituština, daug kartų sumažina maisto naudojimą, jų gyvybinė energija ryškiai sumažėja, įsijungia ypatinga lizdo vidaus mikroklimato reguliavimo sistema. Tokia prisitaikymo reakcija į sezoninius pokyčius gamtoje, išsivysčiusi ilgos evoliucijos bėgyje, kaip tik ir palanki išgyvenimui, o taip pat jų energijos ir darbingumo išsaugojimui.
Bitės pradeda ruoštis žiemai – staigiam gyvenimo sąlygų pasikeitimui – iš anksto. Ženklu tarnauja dauginimosi nutraukimas ir tranų išvarymas. Bandymų keliu mokslininkas nustatė, kad pirmosios pradeda išvarinėti tranus silpnos šeimos, po to vidutinės pagal stiprumą, ir, pagaliau stipriosios. Be to šeimos, pas kurias maža medaus, taupydamos jį žiemai, stengiasi atsikratyti tranų anksčiau už kitas. Bitininkams-praktikams šie pastebėjimai turi didelę vertę: bitininkai galėjo savalaikiai sustiprinti silpną šeimą, turinčią nepakankamas maisto atsargas, rezervais iš kitos, atsarginės.
Etapas po etapo atsekė Kulagin bičių pasiruošimą žiemai. Atėjus rudeniniams pašalimams, reaguodamos į aplinkos temperatūros pažemėjimą, jos pasitraukia nuo kraštutinių korių, susitelkia, kas leidžia joms be kokių-nors papildomų pastangų išsaugoti lizde šilumą; perkelia medų iš kraštinių korių ir sutelkia jį viršuje, virš galvos, kad žiemą jis būtų visuomet pasiekiamas, sušildytas ir negestų; užklijuoja plyšius bičių pikiu-propoliu. Visi šie gyvybinės veiklos pasireiškimai turi dėsningą prisitaikymo pobūdį.
N.M.Kulagin manė, kad bitės, turėdamos pribloškiančia pagal tobulumą kolektyvinę termoreguliavimo sistemą, be ypatingos įtampos sugeba sukurti gyvenimui reikalingą mikroklimatą esant betkokioms neigiamoms žiemos temperatūroms, pakelti lizde temperatūrą aukščiau už aplinkos ne 1-2, o 60-70°C. Vargu ar gamtoje galima rasti ką nors panašaus!
Tam, kad patvirtinti savo prielaidas, o reiškia, pagrįstai ir objektyviai atsakyti į praamžį klausimą: kur geriau bitėms žiemoti – patalpoje ar lauke, Kulagin matavo bičių kamuolio temperatūrą žiemą, juk šiluma – svarbiausias išsigelbėjimo nuo šalčio faktorius. Reikia pasakyti, kad šiuo klausimu egzistavo pačios prieštaringiausios ir didžioje daugumoje klaidingos nuomonės.
1895-1897 metais akademijos bityne mokslininkas padarė bandymus, pirmą kartą bitininkystės istorijoje panaudojęs termoelektrinius matuoklius. Šie bandymai davė tikslesnius duomenis lyginant su duomenimis, gautais paprastų gyvsidabrio termometrų pagalba. Beje, N. M. Kulagino būdą žymiai vėliau su tokia pat sėkme panaudojo amerikietis profesorius E.F. Fillips, nenurodęs, deja, į rusiškąjį šaltinį.
Tokiu būdu eksperimentiniai N. M. Kulagino duomenys ( juos vėliau patvirtino žinomi mokslininkai L. Armbuster, A. S. Mochailov, E. F. Fillips) parodė, kad bitės žiemą esant bet kokiai žemai oro temperatūrai labai greitai sukuria savi, joms būtiną temperatūrą.
Jį pribloškė periferinės (pakraštinės) lizdo dalies bičių būsena. Būdamos neigiamų temperatūrų sąlygose ir šaltiniame sąstingyje, jos vis tik pasilikdavo gyvos. Besiremdamas matavimų duomenimis, akademikas padarė gana svarbią išvadą, kad „bičių žiemojimas apšiltintose patalpose nėra būtinu iš bičių gyvenimo pažiūrų taško. Bitės, žiemodamos laisvėje, turėdamos pakankama kiekį medaus atsargų, gali palaikyti jų gyvybei reikalingą temperatūrą“ (pabraukta Kulagino). Dar daugiau, jo teigimu, žemos temperatūros ne tokios pražūtingos, kaip įprasta manyti.
Bitės, mokslininko nuomone, gali normaliai žiemoti ir patalpoje, jeigu ji gerai pritaikyta ir, įrengta tam: sausa, palaiko vienodą temperatūrą, turi patikimą pripūtimo-ištraukimo ventiliaciją. Pagal jo pastebėjimus, kaip ir pagal E. F. Fillipso duomenis, oras žiemojimo patalpoje turi keistis dešimtį kartų per parą. Tik tokiu atveju savalaikiai pašalinami jų gyvybinės veiklos produktai. - angliarūgštė ir vandens garai, patenkinamas bičių deguonies poreikis. Būtent tokias jis patarinėjo statyti žiemojimo patalpas stambiems bitynams. „Bitininkams pavieniams, - rašė mokslininkas, - kurie slepia savo bites žiemai į pogrindį, rūsius, į senas gryčias, kur nėra geros ventiliacijos ir kur maža šilumos, be abejonės, geriau bus žiemojimas lauke, nei nurodytose atsitiktinėse patalpose.
Labai svarbu, kad šios išvados padarytos remiantis konkrečiais moksliškai pagrįstais duomenimis. Jos duodavo bitininkams į rankas raktą nuo bičių žiemojimo paslapčių.
Vardijo Kulagin ir kitus faktorius, nuo kurių priklausė žiemojimo rezultatai, tame tarpe: fiziologinę bičių charakteristiką, maisto atsargas, jo išdėstymą lizde.
Geriau žiemoja šeimos su jaunomis, fiziologiškai nenusidėvėjusiomis bitėmis. O tai yra tiesioginėje priklausomybėje nuo motinėlės amžiaus. „Žiemai jaunų bičių būna tuo daugiau, - rašė jis, - kuo jaunesnės motinėlės“. Reiškia, ne dera laikyti senų motinėlių. Jos ne tik ne sukuria stiprias šeimas medunešiui, bet tampa nesėkmingo žiemojimo priežastimi. Senos bitės mažiau atsparios šalčiui ir išgyvena iki pavasario.
Maisto kiekį žiemai daugelis autoritetų nustatydavo tais laikais 15-18 kilogramų. Pagal G. P. Kondratjevą ir Ė. Bertraną, toks medaus kiekį jauna šeima suvalgydavo nuo rugsėjo vidurio iki balandžio pabaigos. N. M. Kulagin skaitė, kad sunku tiksliai nustatyti maisto sueikvojimą. Pavyzdžiui, šeimai su jauna motinėle, kaipo labiau veikliai, kuri pradeda dėti kiaušinėlius anksčiau ir anksčiau pasiekia didesnį tempą, prireiks daugiau maisto jauniklių auginimui, nei šeimai su senesne motinėle. Įtakoja į maisto sunaudojimą meteorologinės sąlygos, žiemojimo būdas, šeimos būsena. Ne turint patikimų mokslinių duomenų, mokslininkas vis tik rekomendavo palikinėti bitėms tiek medaus, kad jo su pertekliumi pakaktų iki produktyvių pavasarinių medingųjų augalų žydėjimo. Vienok ir šios atsargos turi būti žymiai padidinti, jeigu bitininkas nori išvengti pavasarinių damaitinimų, itin sunkiai įvykdomų dideliame bityne. O esant ribotiems maisto rezervams be damaitinimų apsieiti neįmanoma.
Iš visų jam žinomų variantų visų geriausiu laikė, - ant bičių lizdo pastatytą maitinimo meduvinį aukštą pilną medaus. Esant tokiam būdui atkrisdavo pačio lizdo formavimo būtinybė, jame esančių medaus atsargų perskirstymo. Buvo garantuotas sėkmingas žiemojimas. Taip, iš dalies, elgėsi amerikiečių bitininkai. Vėliau šeimoms žiemai pradėjo duoti medaus pilną korpusą su bendromis atsargomis 40-50 kilogramų.
Daugelis manė, kad žiemą į bičių būseną neigiamai įtakoja jų maitinimasis duonele ( perrūgusiomis žiedadulkėmis), kuri dėl lastelienos nesuvirškinamumo būk tai apkrauna žarnyną ir iššaukia jo sutrikimą. Atkakliai buvo rekomenduojama rudenį išiminėti korius su duonele. Egzistavo, tiesa, ir kita pažiūra, ta, kad bedulkelinis, vienpusiškas maitinimasis nukamuoja bites, ankstyvieji perai pas jas suretinti, šeimos be dulkelių vėliau sukaupia jėgas.
Biocheminių analizių rezultate akademikas N. M. Kulagin nustatė, kad bitėms reikalingos dulkelės – baltymų šaltinis – visą žiemos trukmę, ypač pradėjus žiemos perų auginimą. Jeigu jų nėra, bitės „gauna pienelio gaminimui reikalingas baltymines medžiagas iš nuosavo organizmo. Toks medžiagų eikvojimas išsekina bites ir atveda jas iki viduriavimo“. Vadinasi, ne bičių maitinimas dulkelėmis iššaukia žarnyno sutrikimą ir liguistą organizmo būseną, o baltyminis badavimas. Su aukštu moksliniu patikimumu mokslininkas pagrindė sudėtingus fiziologinius procesus, vykstančius bičių organizme žiemos sąlyginės ramybės laikotarpiu.
Mūsų laikais šeimoms žiemai paliekama po keletą gerai užpildytų duonele korių.
Nikolaj Mochailovič nors ir teikė pirmenybę medui kaip natūraliam, biologiškai pilnaverčiam maistui, vienok ne neigė galimybės bičių žiemojimo maitinantis runkelių cukrumi ir net medumi su lipčiaus priemaiša, kad tik avilyje būtų įrengta gera ventiliacija.
Kaipo kraštutinę priemonę, jeigu bitės eina žiemoti su mažomis maisto atsargomis, siūlė paplotį iš keturių dalių cukraus pudros ir vienos dalies sušildyto medaus. Tokiu kandi gumulu bitininkai naudojasi ir dabar, apsidraudimui padėdami jį prie bičių kamuolio žiemos gale ir ankstyvą pavasarį.
Nurodinėjo jis ir į palankią įtaką didelės erdvės po lizdu. „Kuo aukščiau porėminė erdvė, - sakė jis, - tuo sėkmingiau žiemoja šeimos ir atvirkščiai“.
Akademikas N. M. Kulagin padarė didelį indėlį į medų renkančių bičių žiemojimo biologiją ir į bitininkystės praktiką. Jo pastebėjimai ir išvados sudaro išimtinę vertę šiuolaikinei bitininkystei. Vienok jis buvo tolimas nuo minties, kad ši temas išsemta ir nebereikalinga tolimesnio mokslinio gvildenimo.

„Rusijos mokslininkai bitininkai“, I. A. Šabaršov, Moskva, 1986 m.

Versta iš aaa.airbees.com.
  vertimas paimtas iš http://www.manoukis.lt/forumas/viewtopic.php?t=215

Be sėkmingo žiemojimo bityno nebus

Bičių žiemojimas – vienas iš sunkiausių bitininkystės praktikos klausimų. Jis nusinešdavo daug bičių šeimų, nuteriodamas kartais ištisus bitynus. O kiek jų tapdavo netinkamomis dėl nusilpimo? Sauja bičių su motinėle nesugebėdavo nei vystytis, nei rinkti medų. . beje, ir dabar bičių žiemojimą laiko problema numeris vienas, ypač šalto klimato zonose, kur bičių neskraidymo laikotarpis trunka šešis – septynis mėnesius.
G. P. Kondartjev(o) bitynai buvo šiaurinėje šalies zonoje ir jam tekdavo susidurti su visais ilgo žiemojimo sunkumais. Jis stebėjo šeimų būseną, sekė žiemojimo eigą įvairiomis sąlygomis, bandymų keliu išsiaiškindavo blogo žiemojimo priežastis, surasdavo jų įveikimo kelius, kad papasakoti apie juos Rusijos bitininkams. Ie patiems bitininkams jis patarė nuolatos stebėti ir tyrinėti bičių gyvenimą žiemą, gilintis visus jų poreikius, pilnumoje žinoti vabzdžių poreikius.
Didelį indėlį į šios temos nagrinėjimą padarė N.M. Vtvickij ir A. M. Butlerov. Kondratjev daugelį jų teiginių žymiai pagilino ir išvystė toliau, besiremdamas savuoju patyrimu ir naujausiais tuometinės pasaulinės literatūros duomenimis.
Bet, ko gero, niekas iš jo pirmtakų nekalbėjo taip stipriai ir svariai apie lemiamą įteką žiemojimo rezultatų į bitininkystės produktyvumą. Žiemojimas, G. P. Kondratjev(o) žodžiais, tai pati sunkiausia bitininkystės dalis, akmuo ant visų bitininkų kelio, visų svarbiausias klausimas. Tokia padėtis, kaip jis manė, buvo paaiškinama nepakankamu teoriniu bičių žiemojimo laikotarpio ištyrimu , iš vienos pusės ir nepakankamu šių visuomeninių vabzdžių atsparumo žiemai žinojimu iš kitos. „Sėkmingas žiemojimas, - rašė jis, tai visos bitininkystės pagrindas. Kol pas mus nebus tikrumo, kad visos šeimos, paliktos žiemai, pavasarį išeis gyvos, žvalios, stiprios ir sveikos, iki tol visokios (įdėtos) lėšos, visokios gudrybės ir ateičiai puoselėjamos viltys, paliks tikrąją to žodžio prasme bergždžiomis. Jos išsisklaidys kaip dūmai, ir pas bitininką pasiliks nusivylimo kartėlis“. Kitaip sakant, be sėkmingo žiemojimo bityno nebebus.
Taigi, bitininko menas, jo teorinis iš praktinis pažinimas tikrinami bičių žiemojimu. „Tik tas gali vadintis tikru bitininku, - teigė G.P. Kondratjev. - Tik tas gali gauti iš bičių pelną ir tvarkyti bites racionaliai, pas ką bitės sėkmingai žiemoja“. Kaip teisingai jis laikė, geras žiemojimas nustatomas ne tik išlikusių gyvų šeimų skaičiumi. Būtina dar, kad bitės išsaugotų joms būdingą energiją, aktyvumą, reakcijos aštįumą, darbingumą, turėtų pavasariui reikiamą kiekį jaunų perų, o lizdai išliktų švariais, gaiviais, kaip ir vasaros viduryje, ir aviliuose neturi būti drėgmės pėdsakų.
„Kuo turi rūpintis šiuolaikiniai bitininkai? - kėlė klausimą G.P. Kondratjev ir pats atsakydavo: - Pirmiausia ir svarbiausia-tai , kad bitės gerai peržiemotų“.
Čia Kondratjev(as) kreipiasi į pirminį šaltinį – pačią medų renkančių bičių prigimtį. Juk apie tai, kad bitės nesibijo šalčio ir moka save išsaugoti žiauriausiomis žiemomis, liudija daugiamilijoninė natūrali šių vabzdžių istorija.
Laukinėje būsenoje iš amžių glūdumos jos veisėsi ir dauginosi be žmogaus pagalbos, Faktas, kad jo sne pradingo nuo žemės paviršiaus, gyvena ir puikiai jaučiasi net Šiaurėje, kalba apie tai, kad šalčiai joms nepavojingi.. Dar daugiau, jų ištvermė ir gyvybingumas tiesiog pribloškiantys. Šituo įsitikindavo gamtininkai ir beveik visi praktikai, stebėję bičių žiemojimą pačiomis neįprasčiausiomis sąlygomis.
Gendij(us) Petovič(iuis) ne kartą prisimindavo permiškio bitininko laišką, atsiustą akademikui A. M. Butlerovu(i), kurį jie kartu skaitė ir aptarė. „Žiema pas mus dabar tokia, pranešinėjo bitininkas, kokios nebeatmena ir senoliai. Trijų savaičių bėgyje šaltis buvo ne žemiau -30˚ C; būdavo dienos, kai jie pasiekdavo – 40˚ C. Tuo pat metu pūtė stiprus vėjas. Bitės mano, patalpintos gulsčiuose kelmuose, žiemojo atvirame ore, miške. Sniego buvo labai mažai, ir aviliai stovėjo pliki. Aš su baime nuėjau apžiūrėti jų pavasarį, ir įsivaizduokit mano džiaugsmą ir nustebimą – nei viena šeima iš bityno ne žuvo.“ Reškia, šaltis ne žudo bičių, jos visai normaliai gali žiemoti laisvėje.
Kondratjev(as) pats ne kartą palikdavo žiemai bityne, sode, ne tik vidurio Rusijos miško bites, įpratusias prie žemų temperatūrų, bet ir kaukazine, ir iteliškąsias. Be to žiemodavo jos visuomet su puikiais rezultatais, o pavasarį intensyviai vystėsi, žymiai aplenkdamos tas, ką žiemodavo patalpoje. Sėkmingo žiemojimo pietinių bičių po atviru dangumi patirtis šiaurėje buvo, ko gero, viena iš pirmųjų tėvynės bitininkavimo istorijoje. Mūsų laikais itališkosios ir pilkosios kalnų kaukazietiškosios bitės puikiai žiemoja ir puikiausiai dirba šalyse su šaltu klimatu, tame tarpe Suomijoje ir šiaurinėse JAV valstijose bei Kanadoje.
Geras bičių žiemojimas sąlygojamas, kaip žinoma, ne vieno kažkokio faktoriaus, o ištisu sąlygų kompleksu. Savo „POKLABIUOSE“ Kondratjev(as) gana smulkiai sustodavo prie šio klausimo.
Bitės turi turėti žiemai daug medaus. Tai, jo apibrėžimu. „pamatinė taisyklė“. Jeigu bitės yra arti gausių ir kokybiškų medaus atsargų, tai jos niekuomet nepražus. Pagal jo paskaičiavimus, daug patikimiau palikinėti žiemai penkias šeimas, gerai aprūpintas medumi, nei penkiolika, kurioms medaus palikta tik iki ribos. Tiek svarbaus principo nesilaikymas dažnai atveda prie to, kad bitininkas, pašventęs atrodytų, visą gyvenimą bitininkystei, taip ir nebegali įsiveisti tikro bityno ir negauna iš jos nei pelno , nei džiaugsmo.
Perų lizdą ir visa, kas jame yra, G. P. Kondratjev(as) laikė neliečiamu, niekuomet nepatarė imti iš jo medų, net atrodantį atliekamu, nuosavam pelnui. Šis medus priklauso bitėms, o ne bitininkui. Maisto atsargų išdėstymo avilyje pažeidimas ypač atsiliepia žiemą, kadangi tampa šeimos žuvimo nuo bado priežastimi, nors lizde ir palieka medaus koriai, nepasiekiami bičių kamuoliui. Laisvumai čia neleistini.
Italo Dubini aviliuose Gennadij(us) Petroboč(ius) palikdavo šeimas žiemai ne viename korpuse, kaip patarinėjo išradėjas, o dvejuose (Italijai su jos šiltu klimatu ir šiltais žiemos mėnesiais aukšto gal būt ir pakanka, bet Rusijos šiaurinei zonai – maža). Ženklios medaus atsargos darė negalimomis neigiamas pasekme ir garantavo patikimą žiemojimą. Tuo pat metu didelis lizdo tūris ne blogino, o, atvirkščiai, gerino bičių gyvenimo sąlygas.
Liesdamas maisto išeikvojimą G. P. Kondratjev(as) išsakė originalią ir daugeliui netikėtą mintį. „Visiškai klaidingai mano, rašė jis, kad šaltomis žiemomis bitės daugiau suvalgo medaus, nei šiltomis“> tą patį, tarp kita ko, ne kartą pastebėdavo švelniomis žiemomis ir atidūs bitininkai-praktikai, bet karčiai mokėdavo tie, kad besitikėdami šilumos, palikdavo bitėms maisto tik iki ribos. kad tik jo pakaktų iki pavasario. Gaila, mokslinio tokio bičių elgesio pagrindimo ligi šiol nepadaryta. Pagal jo pastebėjimus, šaltomis žiemomis bitės anksčiau pradeda auginti perus. Matomai, todėl šeimos, žiemojančios laisvėje ir pasmerktos žemų temperatūrų poveikiui , greičiau sustiprėja pavasarį. Visa tai dar kartą patvirtina Kondratjev(o)-gamtininko ir eksperimentatoriaus akies įžvalgumą, nepraeinančią jo išvadų vertingumą.
Kaip ir A.M. Butlerov(as), svarbiausia sėkmingo bičių žiemojimo sąlyga Gehhadij(us) Petrovič(ius) laikė gerą avilių ir žiemojimo patalpos ventiliavimą. Drėgmė lizduose, medaus suskystėjimas, duonelės ir korių gedimas , bičių vidurių ligos – visa šita, jo nuomone, vyko nuo blogos oro apykaitos. Šviežio oro pasiekimas, be abejo, būtinas, kaip būtinas ir geras ventiliavimas. Jis patarė žiemą lakas laikyti atviras visu pločiu, o aviliuose su atskiriamu dugnu, net įstatinėti kuolelius tarp dugno ir korpuso. Pavyzdžiui, po aviliais Dubini su atskiriamu dugnu, kuriuose šeimos žiemodavo dvejuose korpusuose, jis laikė „Ne kvaila žiemojimui pastatyti ... tuščią pusdėžę; tai duos galimybę šeimai gauti didesnį kiekį šviežio oro“. Kaip matome, G. P. Kondratjev(as) jau žinojo apie oro pagalvę ir jos palankią įtaką bitėms. Visa šita buvo tuomet nauju, visiškai priešingu tam, ką darė bitininkai, rūpinęsi pagrindinai šilumos išsaugojimu ir įkūtodavusieji savo bites.
Žiemojimo patalpa G. P. Kondratjev(o) bityne nlyšnicuose buvo aprūpina patikima ventiliavimo sistema ir atitiko visiems reikalavimams, keliamiems tokioms patalpoms. Oro temperatūra joje laikėsi 0˚C ir atodrėkių metu niekuomet ne pakildavo aukščiau 3-4˚C šilumos. Bitės buvo visiškoje ramybėje, kas taip pat ne mažiau svarbu.
Dabartiniai bitininkai, kurių bitės žiemoja laisvėje, etalonu laiko šeimą 3-3,5 kilogramų masės. aprūpintą 40-45 kilogramų maisto. Tokios šeimos eina žiemoti dvejuose arba trijuose daugiakorpusinio avilio korpusuose arba dadano avilyje su maistiniu meduviniu antstatu. laikantis visų kitų sąlygų jos patikimai žiemoja betkokiose klimatinėse šalies zonose ir tvirtai išsaugo savo jėgas pavasariui.

„Rusijos mokslininkai bitininkai“, I. A. Šabaršov, Moskva, 1986 m.
Versta iš aaa.airbees.com.  vertimas paimtas iš http://www.manoukis.lt/forumas/viewtopic.php?t=215

‡ Lithuania on line

Tinklapio autorius

Pakeitimai 2009.02.03
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas
Griežtai draudžiama BITININKE paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti BITININKĄ  kaip šaltinį.
Copyright © 2004  "AJ Studija"