Paieška:  

Bitininkystė

Bičių produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai


Šiaulių bitininkų draugija

 

pimininkas

A.Barkauskas

telefonas

8-21-454389

mobilus

 

e-mail

 

narių

52

bičių šeimų

1230

 

1959 m. susikūrė Šiaulių sodininkų draugija. Prie draugijos susibūrė keli bitininkai ir tokiu būdu pradėjo veikti neoficiali bitininkų sekcija. Tai buvo dabartinės Šiaulių bitininkų draugijos veiklos pradžia. Dauguma bitininkų buvo garbaus amžiaus: Alekna, S.Vaitkus, K.Kačkis, Pranys, T.Vasiliauskas. Vienas jauniausiųjų buvo Vytautas Karpavičius, kuris ir vadovavo bitininkams.
Nors nauji nariai ir buvo kviečiami, didesnis pasipildymas įvyko tik po 3 metų. 1962 m., rajono valdybai leidus, buvo suorganizuoti bitininkų kursai, taip pagausėjo narių. Kadangi bitininkai priklausė sodininkų draugijai, dalis sodininkų įsijungė į bitininkų veiklą. Jau 1963 m. atėjo daug stiprių bitininkų: J.Balinis, Petrauskas, V.Kalinas, Neimontas, Vaitkevičius. Kai kurie jų vengė stoti į draugiją, bijodami dėl savo bitynų likimo.
Apie 1964 m. „Statybininkų klube" įvyko steigiamasis Lietuvos sodininkystės draugijos bitininkystės skyriaus susirinkimas. Buvo patvirtinta valdyba, kurią sudarė pirmininkas V.Karpavičius, pavaduotojas V.Kalinas ir valdybos nariai: K.Kačkis, Vaitkus, Linkevičius ir RZibolis. Susirinkime dalyvavo J.Balžekas. Bitininkystės skyrius tapo labai veiklus. Valerijus Kalinas išvystė gamybinę veiklą. Buvo pagamintos formos suvenyrinių indelių gamybai. Indeliai - lyg statinaitės. Šitai veiklai plėsti iš narių buvo surinkti tiksliniai įnašai. Tuo metu jau buvo apie 90 narių. Taip pat buvo gauta paskola iš Lietuvos sodininkystės draugijos centro valdybos {apie 150 rb.). Be to, bitininkystės skyrius įsigijo nedidelį bityną. Medų pirkdavo iš narių, kuriems mokėdavo po 3 rb/kg, o turgaus kaina buvo 2-2,5 rb/kg. Išfasuotą suvenyriniuose indeliuose medų realizuodavo Rygoje ir Palangoje. Šie indeliai buvo patrauklus medaus pirkėjams, todėl prekiauti sekėsi. Gaudamas pajamų, stiprėjo ūkis. Buvo išugdytas visuomeninis bitynas iki 162 bičių šeimų, laikomų keliose vietose. Gamyboje dirbo apie 10 darbininkų. Skyrius turėjo nuosavą sunkvežimį. Buvo gaminamas bičių pienelis ir nemokamai duodamas tyrimams į Kauno klinikas, kuriems vadovavo gydytoja K.Nešukaitienė. Ji atvykdavo skaityti paskaitų apie bičių produktus.
Žiemos metu buvo skaitoma ir daugiau paskaitų. Jas skaitė gydytojai, žemės ūkio ir veterinarijos specialistai, atvykę iŠ Kauno, Dotnuvos bei Vilniaus.Tarp jų buvo tokie kaip gyd. J. Leipus, Baltrušaitis, provizorius Viščius ir kiti. Šiaulių bitininkai ne kartą dalyvavo Vilniaus sodininkystės-daržininkystės ir bitininkystės parodose, kur užėmė aukštas vietas.
1965 m. buvo gautas leidimas atsiskirti nuo Šiaulių sodininkų draugijos ir įkurti LSD Šiaulių bitininkų skyrių. Apie 1968 m. įvyko lūžis. Finansų organų buvo pripažinta, kad bitininkų skyrius užsiima neleistina veikla. Buvo sustabdyta suvenyrinių statinaičių gamyba. Sunkvežimį perėmė sodininkų draugija. Už tai buvo pažadėta ateityje skyriui padėti transportu. Bet tai ir liko pažadais. Visiškai nusilpo ir skyrius. 1969 m. pirmininką V.Karpavičių valdybos nutarimu pakeitė Lemežis. Jam vadovaujant, draugijos 10-ties metų įkūrimo proga buvo organizuotas suvažiavimas, kuriame dalyvavo daug svečių iš kitų respublikų. Vėliau pirmininkai keitėsi kas metai. Po Lemežio buvo Jatulis, Sekautis, Kudokas. Perrinkus pirmininku Pranį, draugija palaipsniui sustiprėjo. Jis vadovavo daug metų.Skyriaus narių skaičius didžiausias buvo 1985 m. - apie 1000 narių, kai buvo parduodamas cukrus lengvatinėmis sąlygomis. Draugija supirkdavo iš narių medų, veikė 3 bitininkystės produktų parduotuvės.
1985-1986 m. Bitininkystės skyriaus valdybos pirmininku buvo išrinktas Pranas Zibolis. 1988 m. skyrius patyrė dar vieną nacionalizavimo smūgį. Šj kartą jau iš savų vadovų. Lietuvos sodininkams vadovaujant Petruškevičiui, buvo nutarta, kad skyrius per mažas, per maža jo apyvarta, todėl turtas nusavintas ir prekybą perėmė Rllgūno vadovaujama Šiaulių sodininkų draugija. Nuostabiausia, kad tai vyko jau pačiame Sąjūdžio įkarštyje. Tik po dvejų metų parduotuves ir turtą iš sodjninkų pavyko atsikovoti. Tada ir buvo įregistruota Šiaulių bitininkų draugija „Spiečius" (1991 02 28). Gana aktyviai tuo metu dirbo buhalterė Vlada Sireikienė ir valdybos narys Petras Šimelis. Kiek vėliau (1993-1996 m.) pirmininko pavaduotojas ir aktyvus narys buvo Jonas Grigaliūnas. Jo dėka buvo tikslingai panaudotos draugijai priklausančios patalpos ir surengta 19-oji Lietuvos bitininkų šventė Šiauliuose. PZibolis draugijai vadovavo apie 10 metų. Tai buvo gana sunkus laikotarpis. Lietuvoje buvo atkuriama Nepriklausomybė, vyko privatizacija. Visa tai neaplenkė ir bitininkų.
1996 m. lapkričio mėn. visuotinio susirinkimo metu buvo išrinkta nauja valdyba, kuriai pirmininkauti paskirtas Aloyzas Barkauskas. Nuo to laiko bitininkų susirinkimai vyksta reguliariai kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį draugijai priklausančiose patalpose Versmių g.11, Ginkūnuose (Šiaulių priemiestis). Per metus 1-2 kartus kviečiami lektoriai - bitininkystės specialistai. Į tokias paskaitas-seminarus bitininkai renkasi gausiai. Kiekvienais metais draugija organizuoja išvykas į respublikines bitininkų šventes. Šiuo metu Šiaulių bitininkų draugijoje apie 50 narių.
Tokia paini išvingiuota mūsų draugijos istorija, tiksliau - dalelė jos. Šiandien daug kas pasikeitė: vertinimo kriterijai, supratimas, požiūris. Tačiau problemos išliko panašios. Todėl neužmirškime, kas buvo, ir sugebėkime iš to pasimokyti. Juk kartais kažkas atrasta nauja - tai užmiršta sena

Parengė Remigijus Šemeklis
pagal V. Karpavičiaus ir R Zibolio prisiminimus

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.15
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas