Paieška:  

Bitininkystė

Bičių produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai


Šakių bitininkų draugija
Pakeitimai 2005.12.15

pimininkas

Žilvinas Macijauskas

telefonas

 

mobilus

861408671

e-mail

 

narių

129 nariai, nors dėl nario mokesčio nemokëjimo dalį
šalinsime.

bičių šeimų

2051


Šakių rajono bitininkų mėgėjų susivienijimą 1991 m. sudarė 635 bitininkai. 1992 m. susivienijimas atsiskyrė nuo Šakių rajoninio susivienijimo „Sodai", vėliau bitininkų mėgėjų veikla dėl įvairių priežasčių išseko. 1996 m. spalio mėn. įvyko rajono bitininkų susirinkimas, kurio metu vietoj bitininkų mėgėjų susivienijimo buvo įkurta bitininkų draugija, į kurią įstojo 37 bitininkai, buvo patvirtinti nauji draugijos įstatai. 1997 m. draugija buvo priimta į Lietuvos bitininkų sąjungą. Nuo 1996 m. spalio mėnesio draugijai vadovauju aš (nuo 2005 m. balandžio mėn. - Žilvinas Macijauskas, red. pastaba). Mūsų draugija iki šiol pasipildo vis naujais nariais ir yra viena iš gausiausių tarp šalies rajonų. Draugijos valdyba stengiasi padėti eiliniams bitininkams praktiniais ir metodiniais patarimais, padeda apsirūpinti vaistais, konsultuoja įvairiais bitininkystės klausimais. Kiekvienais metais bitininkai gausiai susirenka į visuotinius susirinkimus, kuriuose paskaitas skaito ir konsultuoja Žymūs bitininkystės specialistai. Pas mus pabuvojo dr. A.Amšiejus, „Bitutės ratuotos" redaktorius dr. V.Salinka, dr. V.Kublickas. 2001 m. liepos mėn. pas galvočiausią rajono bitininką Joną Gvildį surengėme rajono bitininkų šventinį susirinkimą. Suvažiavo per 100 bitininkų ir jų šeimos narių. To susirinkimo nedrįsome pavadinti rajono bitininkų švente, nes jis buvo skirtas tik bitininkams, jų švietimui ir mokymui, antroji susirinkimo dalis - supažindinimui su Gelgaudiškio parku, bitininkų apdovanojimui ir pagerbimui. Susirinkimo metu buvo prekiaujama bitininkystės inventoriumi, vaistais, bičių motinomis. Bitininkai suvežė į parodą savo eksponatus - patobulintus avilius, meduves, nukleusus, bičių duonelės kūlimo mašiną, medaus fasavimo aparatą, nerūdyjančio plieno nusodintuvus šviežiam medui. Bičiulis J.Gvildys praktiškai bityne supažindino su bičių motinų auginimu, aprodė nukleusus su jaunomis motinomis, savo patobulintus bitininkavimo įrankius ir aparatus. Bitininkas B. Puskunigis pademonstravo savo teleskopinę spietinę, kuri buvo pateikta spietinių konkursui 25-osios Lietuvos bitininkų šventės metu. Gaila, kad šventėje prizinėmis spietinėmis buvo pripažintos nepraktiškos, tiesiog dekoratyvinės, o mūsų rajono bičiulio B.Puskunigio spietinė nebuvo net paminėta. Šventinis susirinkimas buvo baigtas Gelgaudiškio parke, grojo ir dainavo kaimo kapela. Susirinkime du bitininkai buvo apdovanoti rajono mero padėkos raštais, šeši - draugijos meniškai pagamintais padėkos raštais, iš jų - trys aktyviausios moterys bitininkės. Šiais metais panašus susirinkimas -birželio mėn. viename Panemunės bityne.
Mūsų bitininkus sutiksi visuose respublikiniuose ar kituose bitininkams skirtuose renginiuose. Rajoninio laikraščio „Valsčius" puslapiuose populiariname bičių produktus, kad daugiau žmonių apie juos sužinotų, daugiau jų naudotų maistui ir gydymui, kad daugiau gyventojų pamiltų tą nuostabią darbštuolę bitelę. Aktyviausi bitininkai mielai skaito ir įsigyja naujausios bitininkystės literatūros. Tik mokslas ir praktika duoda geriausius rezultatus. Valdybos narys J.Gvildys sako: „Aš mielai perku kiekvieną leidinį apie bites, nes kiekviename randu vis ką nors naujo". Nenuostabu, kad jo bitynas yra pavyzdingiausias visame rajone, kad bityne lankosi moksleivių ekskursijos. Labai aktyviai draugijos darbe dalyvauja valdybos narys Juozas Urbaitis. Jo dėka nemažai Panemunės krašto bitininkų tapo draugijos nariais, gražiai tvarko savo bityną. Apie ketvirtadalį draugijos narių sudaro moterys, kurios savo darbu, savo išmanymu, savo veiklumu nenusileidžia vyrams. Didžiausią bityną rajone - per 200 bičių šeimų -turi Antanas Ruočkus, pas kurį dažnai renkamės pasimokyti, kaip reikia bitininkauti.
Pastaraisiais metais rajone bitininkavimo kultūra išaugo - draugijos nariai žymiai daugiau dėmesio skiria bitynų tvarkymui, avilių ir bičių priežiūrai, bičių veisliniam darbui. Keli bitynai pasipuošė medžio sklupturomis, senoviniais aviliais, renkami senoviniai eksponatai, daugiau domimasi bitininkystės literatūra.
Draugija turi sudariusi 2002-iesiems metams perspektyvinį darbo planą, kuriuo ir vadovaujamės visus metus.
Lietuvos bitininkai būtinai privalo turėti savo himną, kuris pasitiktų atvykusius į šventę ir juo bitininkai atsisveikintų šventės pabaigoje. Siūlome du eilėraščius, kuriems jau sukurta ir muzika. Ona Jasinskienė yra Šakių „Žiburio" gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, jau išleido tris savo poezijos rinkinius, spausdina savo eilėraščius rajono ir respublikiniuose leidiniuose.

Jonas Danyla
 

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.15
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas