Paieška:  

Bitininkystė

Bičių produktai Apie bites Inventorius Apie mus Naujienos Galerija Receptai Kontaktai
 

Marijampolės bitininkų draugija

pimininkas A.Papečkis
telefonas 8-243-51756
mobilus  
e-mail  
narių 161
bičių šeimų 2977

Draugija įsikūrė 1960 m. kaip sudedamoji Lietuvos sodininkų draugijos dalis. Sodininkų draugijos įkūrėjas ir pirmasis pirmininkas -Mečislovas Kriaučiūnas, pradžioje vadovavęs ir bitininkams. Pradėjus steigtis kolektyviniams sodams, prie sodininkų draugijos susikūrė bitininkų sekcija, vėliau -skyrius. Iki 1971 01 16 am vadovavo Viktoras Vargonas, o nuo 1971 01 16 bitininkų draugijos skyriui pradėjau vadovauti aš, Algimantas PapeČkys. Šias pareigas su ketverių metų pertrauka einu iki šiol.
Sodininkų draugijos sudėtyje bitininkų skyrius egzistavo iki 1988 12 27, o nuo šios datos buvo įsteigtas bitininkų kooperatyvas prie miškų ūkio „Sūduva", kuriam vadovavo J. Labačiauskas. Šio kooperatyvo veikla 1992 m. pradėjo žlugti. Nebuvo sudarytas 1992 m. darbo planas, pajamų - išlaidų valdybos sąmata, nario mokesčio nesumokėjo 13 grandžių bitininkai, 8 grandys neturėjo grandžių vadovų.
Būdamas Lietuvos bitininkų sąjungos revizijos komisijos narys, ėmiausi draugijos atstatomojo darbo. 1993 m. kovo mėn. 28 d. buvo sušauktas visų veikiančiųjų grandžių įgaliotinių susirinkimas. Išrinkta nauja valdyba. Jos pirmininku tapau aš. Įgaliotinių susirinkime buvo patvirtintas darbo planas ir pajamų -išlaidų sąmata, nustatytas nario mokesčio dydis, suorganizuotos 9 naujos grandys, 13 grandžių perrinkti grandžių vadovai. Su grandžių vadovų pagalba išpirkta ir paskirstyta pavasariniam papildomam maitinimui 120, o rudeniniam - 345 maišų cukraus. Visi kiti organizaciniai klausimai buvo sprendžiami pagal sudarytą darbo planą. Nario mokestis buvo surinktas iš visų grandžių. Visi tie bitininkai, kurie įstojo, kad gautų cukraus, atkrito. Kiekvienais metais suorganizuota po 3 seminarus, perskaityta po 2 paskaitas, ataskaitinių susirinkimų metu surengiamos bičių produktų ir inventoriaus parodos. Dalyvavo Prienų bitininkystės inventoriaus gamybos firma „VVilara", o 1994 m. su gausybe eksponatų - Kauno medicinos preparatų gamybos firma „Apilita".
Didžiausią dėmesį skyriau bitininkų šventėms, kurių buvo suorganizuotos šešios. Pirmąją zoninę bitininkų šventę -seminarą organizavome 1985 06 08 Kazlų Rūdos miškų ūkio kultūros rūmuose ir Medienos kombinato lauko estradoje. Iš viso dalyvavo apie 200 bitininkų ir svečių. Buvo surengtos bičių produktų, gaminių iš jų, inventoriaus ir etnografinių valgių parodos. Pertraukos metu lankytasi miško muziejuje. Šioje šventėje draugijos valdyba buvo pasveikinta su 25 metų jubiliejumi.
Antra bitininkų šventė vyko Kalvarijos parapijos salėje 1995 06 18, paskaitas skaitė dr. A. Baltuškevičius ir dr. V. Kublickas. Meninę dalį atliko dainų kūrėjai ir atlikėjai Ilona Papečkytė ir Linas Švirinas. Antroji šventės dalis - vakaronė vyko Jurgežerių miške, vaikų stovyklos teritorijoje. Čia buvo paminėtas ir mano 70 m. jubiliejus.
1997 06 01 buvo organizuota šeimyninė bitininkų šventė - seminaras Kazlų Rūdoje ir A.Balčiūno sodyboje, Bartininkų kaime. Kazlų Rūdoje aplankytas atnaujintas miškų ūkio muziejus, dalyvauta pamaldose Kazlų Rūdos bažnyčioje, pagerbti mirusių bitininkų Šiaurio ir V.Andriuškevičiaus kapai. Organizuotos bitininkystės inventoriaus bei etnografinių valgių parodos. Bitininkų
šeimų nariai klausė dr. A.Baltuškevičiaus paskaitų apie bičių produktų panaudojimą žmonių gydymui, o bitininkams
B.Andriuškevičienė ir PKarosas surengė seminarą bitidėse. Po to visus šventės dalyvius dr. J.Balžekas
supažindino su Skandinavijos šalių bitininkyste. Šventėje dalyvavo daugiau nei 200 bitininkų. 1998 06 21 organizuota Marijampolės apskrities šeimyninė bitininkų šventė Vilkaviškyje ir V.Kieliaus bityne Bubių kaime. Aplankyti Vilkaviškio kraštotyros ir meno muziejai, esantys Paežerių dvare, taip pat baigiama atstatyti katedra. Išklausytos pamaldos parapijos
bažnyčioje. V.Kieliaus bityne organizuota bitininkystės inventoriaus, bičių produktų ir etnografinių valgių parodos bei seminaras,
Paskaitą bitininkų šeimos nariams apie bičių produktų panaudojimą medicinoje perskaitė gyd. Lukas Mockevičius, bitininkams prie avilių seminarą surengęs V.Kielius kalbėjo apie žiedadulkių rinkimą ir bičių motinų auginimą. Visus dalyvius dr. J.Balžekas supažindino su bitininkavimu Suomijoje. Meninę dalį atliko kūrėjos ir atlikėjos Danutė Šurmaitienė ir Ilona Papečkytė. Po meninės dalies apskrities viršininko administracijos atstovas 6 bitininkus apdovanojo padėkos raštais. Šventė baigėsi vakarone, šokiais ir dainomis. Šventėje dalyvavo per 180 bitininkų. Šventė buvo nufilmuota.
23-ioji respublikinė bitininkų šventė surengta 1999 08 7-8 buvusio kolūkio „Šešupė" įsteigtame Dovinės vingio parke. Tai pirmoji bitininkų šventė, organizuota gamtoje. Šventėje dalyvavo per 1000 bitininkų ir užsienio svečių.
1999 08 27 su vaišių stalu ir koncertine programa organizavome ekskursiją į Stakliškių midaus gamyklą. Stakliškėse, apžiūrėję gamybos ciklą, atlikę degustaciją gamyklos rūsyje, surengėme koncertą ir pakvietėme gamyklos darbininkus prie mūsų vaišių stalo su gėrimais iš medaus. Vakaronę užbaigėme šokiais. Gamyklos dirbantieji už mūsų vaišingumą atsidėkojo tuo pačiu. 2000 m. birželio mėn. 25 d. Dovinės vingio parke organizavome Marijampolės apskrities 2-ąją Šeimyninę bitininkų šventę.
Šventę pradėjome etnografinio ir partizaninio judėjimo muziejų aplankymu, po to klausėmės šv.Mišių šv.Vincento bažnyčioje.
Nuo 12 vai. šventę tęsėme Dovinės vingio parke. Iki 16 vai. vyko bitininkystės inventoriaus ir bičių produktų paroda - mugė. Joje su eksponatais dalyvavo 15 bitininkų, Stakliškių midaus gamyklos atstovai. Šventėje dalyvavo Prienų G.OIsevičiaus firma „VVilara" su bitininkystės inventoriumi ir Trakų bitininkų skyriaus pirmininkas J.Sipavičius su knygomis.
13 vai, dr. A.Baltuškevičius skaitė paskaitą apie bičių produktų panaudojimą žmonių gydymui. Klausėsi apie 200 bitininkų ir 400 medaus naudotojų, atvykusių į mūsų švente.
Šventės oficialiąją dalį pradėjome 14 vai. Po mano pranešimo bitininkus sveikino^ Marijampolės apskrities viršininkas K.Jankauskas ir Žemės ūkio ministerijos sekretorius A.Tamošiūnas. Po to apskrities viršininkas įteikė 6 pavyzdingiausiems apskrities bitininkams padėkos raštus.
Po oficialios dalies - koncertas, kurį vedė „Bitutės ratuotos" redaktorius Vytautas Salinka. Vaišių metu visus dalyvius linksmino Trakiškių kaimo kapela ir elektroninė muzika. 21 bitininkas šventei paaukojo 36,3 kg medaus. Juo buvo atsilyginta koncertą pravedusiems atlikėjams ir prie šventės organizavimo prisidėjusiems žmonėms.
Vykdydami 2001 m. darbo planą, pirmą kartą draugijos veikloje gegužės mėn. 26 d. organizavime seminarą mūsų nario A.Grinevičiaus bityne, kuris laiko 5 vietose 174 bičių šeimas 16 rėmų daugiaaukščiuose aviliuose. Su Vilkaviškio bitininko K.Gustainio pagalba buvo atvežtos ir išplatintos neapvaisintos bičių motinos, kurias dauguma bitininkų įsigijo. Seminarą užbaigėme prie vaišių stalo su muzika, dainomis ir šokiais.
j 2001 11 04 organizuotą seminarą pakviesti atvyko atstovai iš Kauno miesto įpakavimo įmonės „Lima" plastmasinės taros parduotuvės, kurioje dauguma bitininkų apsirūpina tara medui išfasuoti. Taip pat buvo pakviesti iš Pasvalio ir Vilniaus pikio ir bičių duonelės supirkėjai, kurie supirko iš narių 100 kg bičių pikio ir tiek pat bičių duonelės. Tą pačią dieną surinkta labdarai Marijampolės l grupės invalidams iš 33 narių 24 kg medaus, taip pat Kauno apiterapeutams ir onkologiniams tyrimams iš 12 bitininkų 8,1 kg medaus, 4 kg vaško ir 1 kg žiedadulkių - bičių duonelės. Panašūs kiekiai šių produktų buvo surinkti labdarai kiekvienais metais.
Draugijos valdyba nuo 1988 m. savo darbo planuose, siekiant sumažinti užkrečiamų ligų plitimą rajone, pavedė kiekvienam draugijos nariui 0,5 km spinduliu nuo savo bityno patikrinti kaimynų turimų bičių sveikatingumą, tačiau šią užduotį įgyvendinti bandė tik vienas kitas.
Nuo 1994 m. pradžios eidamas draugijos valdybos pirmininko pareigas, kartu atlieku ir buhalterio - kasininko pareigas visuomeniniais pagrindais.
Apžvelgdamas savo ilgametį draugijos vadovo darbą, su dideliu liūdesiu prisimenu bičiulius, išėjusius Anapilin: Viščių, S.Neniškienę, A.Laurenčiką, H.Mockų, A.Šukį ir kitus, kurie savo kvalifikuotomis paskaitomis ir seminarais nuoširdžiai prisidėjo prie veiksmingo mano vadovavimo draugijai. Nuoširdus jiems ačiū.
Draugijos valdybos darbo sėkmė priklauso ne vien nuo vadovo darbo, taip pat nuo valdybos narių ir grandžių vadovų darbo bei narių pareigingumo.

Algimantas Papečkys
Marijampolės bitininkų draugijos
valdybos pirmininkas

 
‡ Lithuania on line
Tinklapio autorius Pakeitimai 2005.12.15
AJ Studija - tinklapių kūrimas visiems prieinamomis kainomis ELPAMA - kavos,arbatos,gaiviųjų gėrimų gamybos-pardavimo automatai BITININKO struktūrinis lapas